110 கோடி : ரஜினியை பின்னுக்கு தள்ளிய தளபதி விஜய் | Visual Story

Newsensetn

பிகில் படத்தில் 50 கோடி வாங்கினார்.மாஸ்டர் படத்தில் 110 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியதாக தகவல் 

|

Newssense 

55 - 60 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார்.தர்பார் படத்தின் திரையரங்கு உரிமையை பெற்றுள்ளார் என்று தகவல் 

|

Newssense 

40 - 45 கோடி வரை.125 கோடி போனி கபூரின் மூன்று படங்களுக்கு சம்பளமாக பெற்றுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.

|

Newssense 

25 கோடியிலிருந்து 30 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense 

20 கோடியிலிருந்து 25 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense 

14 கோடியிலிருந்து 17 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense 

9 - 15 கோடி வரையில் சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense 

8 - 10 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கிக்கொண்டிருக்கிறார் 

|

Newssense 

8 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார்.இனி வரப்போகும் படங்களில் 25 கோடி சம்பளம் வாங்குவதாக தகவல் 

|

Newssense 

8.5 - 10 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார்.ஷாஹித் கபூருடன் நடிக்கவிருக்கும் படத்தில் 55 கோடி சம்பளம் என்று கூறப்படுகிறது 

|

Newssense 

8 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense 

5 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense 

பொதுவாக 4 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார்.மாநாடு மற்றும் சில படங்களில் 4 - 5 கோடி சம்பளம் வாங்கினார்.இனி நடிக்க போகும் படங்களில் 7.5 கோடி சம்பளம் வாங்குவதாக தகவல் 

|

Newssense 

1.5 கோடி சம்பளம்.அருவம் படத்தில் 2 கோடி வாங்கியதாக தகவல் 

|

Newssense 

1- 2 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார்.கடைசி படத்தில் 4 - 5 கோடி சம்பளம் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது 

|

Newssense 

1.5 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense 

பொதுவாக 1- 1.5 கோடி வாங்குகிறார்.தற்போது 3.5 கோடியிலிருந்து 6 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense 

ராட்சசன் படத்திலிருந்து 1.5 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார் 

|

Newssense