மகாராஷ்டிராவில் வாழும் கர்நாடகா மக்கள் - இந்தியாவின் விசித்திர கிராமம் | podcast

இந்த கிராமத்துக்கு மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் மகாராஷ்டிரா அரசு வழங்குகிறது. இதற்கான தொகையை கர்நாடக அரசு வழங்கிவிடும். 2011ம் ஆண்டு திடீரென ஒருநாள் மகாராஷ்டிரா அரசு மின்சாரத்தை நிறுத்தியது...
மகாராஷ்டிராவில் வாழும் கர்நாடகா மக்கள் - இந்தியாவின் விசித்திர கிராமம் | podcast
மகாராஷ்டிராவில் வாழும் கர்நாடகா மக்கள் - இந்தியாவின் விசித்திர கிராமம் | podcastnewssense

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com