மன அழுத்தம் : How to deal with depression? - Doctor Explains | Nalam 360

Stress உங்க மூளை உங்களுக்கு தரும் alert. உங்கள் வாழ்கையில் இருக்கும் பிரச்னைகளை சரி செய்ய சொல்லும் signal தான் மனஅழுத்தம். மனதை புரிந்து நடந்தால் மனஅழுத்ததிற்கு இடம் இல்லை. அளவுக்கடந்த அன்பு அழுத்தத்தை தகர்க்கும்
logo
Newssense
newssense.vikatan.com