50 சதவிகித மக்களுக்கு cancer வர வாய்ப்பு இருக்கா? | Nalam 360

மனிதர்களுக்கு புற்றுநோய் வர காரணம் என்ன? யாருக்கு புற்றுநோய் வரும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என விளக்குகிறார் சயிண்ட்டிஸ்ட் ராமலிங்கம்
logo
Newssense
newssense.vikatan.com