கோபத்துக்கும் கல்லீரலுக்கும் என்ன தொடர்பு?

கோபம், கவலை, பயம் போன்ற உணர்வுகள் இருந்தால் எந்தெந்த நோய்கள் வரும். நம்முடைய உணர்வுகள் எந்த மாதிரி நோய்கள் நமக்கு இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்.மனதுக்கும் உடலுக்கும் என்னென்ன தொடர்புகள் உண்டு என்பதை விளக்குகிறார் Dr.Yusuf
logo
Newssense
newssense.vikatan.com