பெண் குழந்தை பிறந்தால் திருவிழா கொண்டாடும் இந்திய கிராமம்! | Video

இங்குள்ளவர்கள் வீடுகளில் பிறக்கும் ஒரு ஒரு பெண் குழந்தைக்கும் 111 மரக்கன்றுகளை நடுகின்றனர் கிராமத்தினர்.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com