இந்தியாவில் இருக்கும் சூனியக்கார கிராமம் பற்றி தெரியுமா?

இந்தியாவின் ஒவ்வொரு கிராமங்களும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் சில தனித்துவமான கிராமங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை பற்றி தான் இங்கு தெரிந்துகொள்ள போகிறோம்.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com