உலக பாரம்பரிய தளமான ’சுகனுமா’ கிராமம் பற்றிய சுவாரஸ்யங்கள் | Podcast

4 தளங்களை கொண்டிருக்கும் இந்த வீடுகளின் தரை தளத்தில் விருந்தினர் அறையும் மேல் தளத்தில் படுக்கையறையும் அமைந்துள்ளது. இங்கு உள்ள பெரிய ஜன்னல்கள் மூலம் சுத்தமான காற்றை நீங்கள் சுவாசிக்கலாம். அதோடு பறவைகளின் சத்தம் அமைதியான நதிகளின் ஒசையினையும் அனுபவிக்கலாம்.
All you Know about  World Heritage Site 'Suganuma Village'
All you Know about World Heritage Site 'Suganuma Village'Twitter

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com