அடுத்த 50 ஆண்டுகளில் மாலத்தீவு மூழ்கிவிடுமா? | Podcast

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றம் மற்றும் கடல் நீர் மட்டம் உயர்வு காரணமாக அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் சில தீவுகள் கடலில் மூழ்கி மாயமாகிவிடும் என்று விஞ்ஞானிகள் கணித்திருக்கின்றனர்.
Maldives Island That Will Disappear in the Next 50 Years
Maldives Island That Will Disappear in the Next 50 YearsTwitter

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com