இந்தியாவிலேயே மிக விலையுயர்ந்த ஹோட்டல் இதுதான் | Podcast

இந்த ஹோட்டல் "இந்தியாவின் சிறந்த பாரம்பரிய ஹோட்டல்" என்று அரசாங்கத்தால் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது ஏழு முறை "உலக பயண விருதுகள்" மூலம் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹோட்டல் உலகின் முன்னணி பாரம்பரிய ஹோட்டலாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிலேயே மிக விலையுயர்ந்த ஹோட்டல் இதுதானா? | Podcast
இந்தியாவிலேயே மிக விலையுயர்ந்த ஹோட்டல் இதுதானா? | PodcastTwitter

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com