உலகம் முழுவதும் பீட்சா எப்படி பிரபலமானது? ஓர் சுவாரஸ்ய தகவல் | Podcast

பீட்சா முதலில் எளிமையான உணவாகக் கருதப்பட்டது. விரைவாகச் செய்வது மட்டுமின்றி, மலிவாகவும் இருந்தது. அதன் பின்னர் பிரபலமான தெரு உணவாக மாறியது.
உலகம் முழுவதும் பீட்சா பிரபலமானது எப்படி? ஓர் சுவாரஸ்ய தகவல் | Podcast
உலகம் முழுவதும் பீட்சா பிரபலமானது எப்படி? ஓர் சுவாரஸ்ய தகவல் | PodcastTwitter

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com