உலகின் டாப் மிதக்கும் பாலங்கள் லிஸ்ட் இதோ | Podcast

ஒரு பெரிய நீர்நிலைக்கு மத்தியில் பாலங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கும், அந்த மிதக்கும் பாலங்கள் போன்டூன் பாலங்கள் (floating bridge) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவை போர்க்காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டன.
These 5 floating bridges ought to give you an experience of a lifetime
These 5 floating bridges ought to give you an experience of a lifetimeTwitter

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com