கடலுக்கடியில் ஏற்படும் Volcanic eruption- என்ன நடக்கும்?| Podcast

எரிமலை வெடித்த பகுதியில் வெளிப்பட்ட அதிக வெப்பமான நீரில் அமில துகள்கள், எரிமலை பாறைத் துண்டுகள் மற்றும் கந்தகம் ஆகியவை கலந்திருப்பதைக் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள்.
volcanic eruption
volcanic eruptionNews sense

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
newssense.vikatan.com