தோனி, கோலியை வீழ்த்திய உலகின் டாப் 10 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள் இவர்கள்தான்!

தொழில் முறை நட்சத்திர விளையாட்டு வீரர்கள் களத்திலும், களத்திற்கு வெளியே விளம்பரங்களிலும் பெரும் வர்த்தக நிறுவனங்களைப்போல வருமானம் ஈட்டுகிறார்கள்
logo
Newssense
newssense.vikatan.com