”பொது சிவில் சட்டம் இந்தியாவில் சாத்தியம் இல்லை” வி பொன்ராஜ் நேர்காணல்

இந்தியாவில் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்துவது சாத்தியமா? என்னென்ன சிக்கல்கள் ஏற்படும்?
logo
Newssense
newssense.vikatan.com